PAAN Membership

PAAN Members – Contact information Update Form

आदरणीय सदस्यज्यु हरु,  नेपाल जन -प्रशासन संघका आजिबन सदस्यहरुको सदस्यता बिबरण mobile नम्बर, email, ठेगाना, योग्यता र अनुभब समेतको सदस्य डाइरेकट्री प्रकाशनको लागि विवरण आबस्यक परेको हुँदा यो फर्म भरि submit गरि सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ / यहाको सहयोगको लागि धन्यवाद !

Scroll to Top
Scroll to Top