सदस्यता अध्यावधिक एवं साधारण सभा सम्बन्धी जरुरी सूचना !

नेपाल जन प्रशासन संघ (PAAN) को २३ औ साधारण सभा एवंम १८ औ राष्टिय सम्मेलन निकट भविष्यमा आयोजना हुन् लागेको व्यहोरा  सहर्ष जानकारी गराउदछौ । साथै यस संस्थाको हाल कायम सदस्यहरुमध्ये केही विदेशमा स्थायी बसोवास गरी वसेको, केहीको मृत्यु भएको, केही नेपालमै भएता पनि सम्पर्कमा नरहेको तथा ठेगाना र सम्पर्क नम्बर परिवर्तन भई पत्राचार गर्न कठिन भएको कारणले साधारण सभाको गणपुरक संख्यामा समेत असर पर्ने भएको हुँदा यही २०७९ मंसिर मसान्त सम्ममा अद्यावधिक गर्न बाँकि  सबै सदस्यहरुले तल दिइएको लिंक मार्फत वा इमेल ठेगाना paan.kathmandu@gmail मार्फत आफनो विवरण अध्यावधिक गर्नु हुन अनुरोध छ । तोकिएको समयभित्र सदस्यता अध्यावधिक नगर्ने सदस्यको […]

सदस्यता अध्यावधिक एवं साधारण सभा सम्बन्धी जरुरी सूचना ! Read More »